Chính sách bảo mật - Điều khoản sử dụng phần mềm

Chào mừng bạn đã đến với Phần mềm Chăm Sóc Khách Hàng SAWACO!.

Cảm ơn bạn đã sử dụng phần mềm của chúng tôi. Phần mềm được cung cấp bởi Tồng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. (gọi tắt là SAWACO).

Bằng việc sử dụng Phần mềm của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.